Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Platformy Wymiany Barterowej e-barter 

  

  

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

 1. Operatorem Serwisu– Platformy Wymiany Barterowej, prowadzonej pod adresem  
  e-barter.pl  jest Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626961, NIP: 6842643658, REGON: 364913187. 
 2. Adres do korespondencji: ul. Kletówki52, 38-400 Krosno, e-mail: barter@pig-krosno.pl
 3. Użytkownik Serwisu– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie. 
 4. Dane osoboweto wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
 5. Operator jest Administratorem danych osobowychw odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zawierania transakcji, korzystania z produktów czy usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. kupony rabatowe, konkursy, newslettery itp.). 
 6. Usługi świadczone są w oparciu o Regulamin Platformy Wymiany Barterowej e-barter.pl. W związku z powyższym w serwisie zbierane są dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).
 7. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu korzystania z usług – są używane w procesie ich uruchamiania i ś Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniachpoprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (cookies – tzw. „ciasteczka”). 

  

  

 • 2

PLIKI COOKIES 

 1. Pliki cookiesto krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki “cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki “cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji. 
 2. Pliki cookieswykorzystywane są w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, w szczególności w celu: 
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach działania Serwisu e-barter stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  • Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Platformy).
  • Pliki „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Uż
  • Pliki „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Platformy; gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Platformy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Platformy.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglą
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookiesw ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. 
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookiesoznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

  

  

 • 3

DANE OSOBOWE 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno. 
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: barter@pig-krosno.ploraz pisemnie na adres poczty tradycyjnej: Południowy Instytut Gospodarczy Sp. z o.o., ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno. 
  • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: barter@pikrosno.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookieslub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora: 
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania zawartej umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,
  • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczegó
 3. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usł
 4. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim lub skorzystania z usług przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do finalizacji usługi czy transakcji. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 6. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, usługi lub transakcji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy czy obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 7. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługęnewslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 
 8. Administrator przetwarza także dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 9. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane: osobom upoważnionym, pracownikom i współpracownikom Administratora, innym podmiotom współpracującym w realizacji umowy- np. podmiotom realizującym wysyłkę, obsługującym transakcje, kurierom, bankom itd.
 10. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 11. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

  

  

 • 4

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Platformy Wymiany Barterowej e-barter.pl
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem (poprzez adres e-mail: barter@pig-krosno.pllub pisemnie na adres Południowy Instytut Gospodarczy sp. z o.o. , ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno). 
 3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
 4. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
 5. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce spółki dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki Prywatności (dostepnatutaj – tu link). 
 6. Użytkownik korzystając ze swoich praw musi miećświadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z nim umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  

  

 • 5
  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

  

  

 • 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy Wymiany Barterowej e-barter.pl oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01 stycznia 2019 r.

 

Zarejestruj się

Skorzystaj z wyszukiwarki aby przeglądać dostępne oferty wymiany produktów lub usług.

Dodaj swoją ofertę

Wystaw do wymiany swoje produkty lub usługi. Przedstaw swoje warunki handlowe i dostawy.

Dokonaj wymiany

Przeprowadź transakcje za pomocą naszego portalu, negocjuj ceny i warunki dostawy.